Contributie

Jeugdgroepen tijd p/jr p/kw
Per 1 Oktober 2017      
Ouder en kind 45 min € 156 € 39
Kleutergym 45 min € 128 € 32
Gymles 45 min € 128 € 32
Turngroep 1 uur € 160. € 40
Turnen + 1 uur € 160 €40 
 Selectie 1 uur € 160 € 40
Streetdance basis 45 min € 140 € 35
Streetdance 11 t/m 13 1 uur € 188 € 47
Freerunning 1 uur € 168 € 42,00
streetdance volwassenen  1 uur €240  €60
Keep-fit 1 uur € 240 € 60
Streetdance 1 uur € 239 € 59,75

Contributieregels

Contributie betalen is verplicht per ingangsdatum van het lidmaatschapcontributie.
Betalen is verplicht gedurende het gehele verenigingsjaar (1 augustus t/m 31 juli).
De betaling vindt plaats door automatische incasso per jaar of per kwartaal.
De automatische incasso wordt in het begin van de maanden september, december, maart en juni geïnd.

Bepalingen

Bovenstaande bedragen worden geïnd via een automatische incasso. Bij andere vormen van betaling wordt er € 5,-- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij het volgen van meerdere activiteiten door een lid geldt een korting van € 5,-- per kwartaal.

Uitzonderingen op bovenstaande regels

Bij zwangerschap (ten hoogste een half jaar).
Bij verhuizing naar een andere plaats buiten Roden.
Bij zwemles welke samenvalt met de les van V&L (voor diplomazwemmen ten hoogste een half jaar).
Bij langdurige ziekte.
Ouder/kind kan per maand opgezegd worden bij het bereiken van 4-jarige leeftijd.
Men dient hiertoe dan een schriftelijk verzoek in te dienen bij de ledenadministratie. Een verzoek tot ontheffing van betaling van contributie is niet automatisch een opzegging van het lidmaatschap.


  

banner rabo
banner unive
banner kooistra
banner quarts

banner decokay
banner barthofsteenge
banner vanbergen
banner hofstee

banner vdveenmarum
banner broekveldt
banner peterspeters

Copyright © 2017. All Rights Reserved.